Skip to main content

آیا می توانم از ابزارهای سوم شخص برای ترسیم نمودار استفاده کنم، به عنوان مثال. TradingView؟

نظرها

0 نظر

امکان اظهار نظر بر روی این مقاله وجود ندارد

Powered by Zendesk